کلمه ای است که به دندانهای بزرگ تر از حد نرمال اطلاق می شود. اگرچه استانداردی برای آن وجود ندارد، معمولا ۲  انحراف معیار بالاتر از میانگین را در این پروه قرار می دهند.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page163

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر