ضایعات به صورت پچ های موضعی روی لثه ی چسبنده  به رنگ قرمز روشن و افزایش حجم برجسته هستند. معمولا بدون درد هستند و براحتی خونریزی می کنند. این ضایعات معمولا در لثه ی قدامی لبیال ماگزیلا و مندیبل دیده می شوند. اکثر بیماران دچار این شرایط بین ۸-۱۴ سال سن دارند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch21 p1621.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر