وقتی کمتر از ۳۰درصد دندانها تحلیل استخوان و از دست رفتن اتصالات را نشان دهند شکل موضعی پریودنتیت مزمن حضور دارد و وقتی ۳۰ درصد یا بیشتر از دندانها تحلیل استخوان و از دست رفتن اتصالات را نشان دهند شکل منتشر پریودنتیت مزمن حضور دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch27 p1889.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر