به صورت از دست رفتن اتصالات در حداقل دو دندان دائمی مولر اول و انسیزورها  و اینکه بیش از دو دندان علاوه بر مولر اول و انسیزورها از دست رفتن اتصالات نداشته باشند تعریف می شود.

منبع:

Califano JV, American Academy of Periodontology— Research, Science, and Therapy Committee, et al. Periodontal diseases of children and adolescents (reference manual). Pediatr Dent. 2015;37:352–360.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر