نوعی مالفورماسیون لب که در آن فرورفتگی هایی به صورت یکطرفه یا دوطرفه در لب دیده می شود و میتواند زمینه ارثی داشته باشد و یا مرتبط با شکاف لب یا کام باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Medical Dictionary for the Dental Professions © Farlex 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر