عادت قراردهی لب پایین بین دندانهای پیشین فک بالا و پایین یا بین دندانهای پیشین فک پایین و کام است. ( اغلب در بیمارانی با اورجت افزوده دیده می شود.)

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page159

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر