نوعی دستگاه ارتدنسی است که از سیم با قطر زیاد و به فرم نعل اسبی ساخته می شود. این دستگاه در تیوب مولر پایین قرار می گیرد و در قسمت قدامی دارای بخش اکریلی با یا بدون لوپ در دو طرف سیم است و به این ترتیب با قرار گرفتن در پشت لب پایین منجر به فاصله گرفتن لب از ثنایا و انتقال نیرو به مولرها می گردد. اثرات دستگاه شامل پروتروژن ثنایا و دیستاله کردن مولر با Tipping دیستالی آن ها است. کاربرد دستگاه عمدتا بازیابی و حفظ طول قوس پایین و جلوگیری از قرارگیری لب پایین پشت ثنایای بالا می باشد.

منبع:

Orthodontics. Corrent principles and technique, T. M. Graber and R. L. Vanarsdall, Mosby, 3rd ed.

2000, p 763.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر