در نواحی قدامی دهان وقتی به کار می رود که ایمپلنت ها برای یک رستوریشن پیچ شونده ی معمول خیلی فاسیالی باشد و کلینیسین نخواد از رستوریشن سمان شونده استفاده کند. چالش ها با این سیستم شامل افزایش هزینه ی لابراتواری و سختی در پیدا کردن تکنسین ماهر در این تکنیک و نشت بین روکش و اباتمنت و دسترسی چاش برانگیزبه پیچ است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch77 p4185.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر