• هر وسیله ارتدنسی که در سمت کامی یا زبانی قوس دندانی قزاز گیرد.
  • وسیله ارتدنسی ثابتی که با براکتهای خاصی در سمت زبانی قوس های دندانی قرار داده می شود.
  • طّراحی متفاوت است امّا اصول اولیه تغییری نکرده است.(استفاده از سیم با مقطع چهار ضلعی در شیاری با همین مقطع)
  • در براکتهای دندانهای پیشین، سطحی فلزّی وجود دارد که نقش بایت قدامی را در بیماران دیپ بایت بازی می کند.
  • فرم آرک وایر جهت هماهنگی با شکل سطح زبانی دندانها تغییر نموده و اصطلاحا قارچی شکل (Mushroom configuration) شده است.
  • دقّت قرارگیری براکت در این سیستم نیز اهمیت زیادی دارد، بنابراین باندینگ غیرمستقیم توصیه می گردد.
  • دشواری این سیستم فاصله کم بین براکتی و دستیابی دشوار به محل براکتها است.
  • تماس ربان با سطح براکتها معمولا خوشایند نیست.
  • هزینه بالاتری نسبت به سیستم های متداول دارد.
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page22

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر