• ماده در داخل حفره قرار می گیرد به عنوان سد فیزیکی در برابر باکتریها ومحصولاتشان دارای اثر درمانی می باشند فقط روی دیواره عاجی نزدیک پالپ قرار می گیرد مانند پوشش سمانی یا رزینی با ضخامت حد اقل ( کم تر از ۰٫۵)
  • لاینر RMGI سیل را در نواحی سطوح ریشه ای بهبود می بخشند که در این صورت پالپ را محافظت کرده وساختار دندانی مجاور را در برابر پوسیدگی های عود کننده مقاوم تر می سازند به عنوان مهار کننده استرس عمل می کنند که قادرند در برابر استرس های پلیمریزاسیون یا خمشی وارد بر ترمیم مقاومت کنند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr. EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch8 p227

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر