• ابزاری برای تولید طیف آبی نور مرئی هستند برای پلیمریزاسیون ویا به عبارتی سخت کردن مواد لایت کیور می باشند، انرژی باعث فعال سازی یک عامل یا مولکول حساس به نور ( کامفورکینون) که منجر به اغاز پدیده پلیمریزاسیون وادمه ای روند می شود
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch18 e60

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر