وسيله‌اي با يك یا دو سر است که بریدگی در انتهاي كارگر آن اجازه اعمال فشار به آرچ واير براي خم كردن آن به درون اسلات براكت را مي‌دهد. همچنين اين وسيله براي جمع کردن انتهاي بريده شده ليگاچور وايرها در فضاهاي اينترپروگزيمال جهت جلوگیری از زخمی شدن بافت نرم كاربرد دارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Rai B. Practical dentistry. Jaypee Brothers; 2007.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Phinney Dy, Halstead JH. Dental assisting Instrument guide. Second edition. Cengage Learning; 2014.

2.Phulari BS. Orthodontic principle and practice. Jaypee Brothers; 2011.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر