لندمارک سفالومتری که نشانگر فوقانی ترین نقطه بر روی لبه اینسیزال قدامی ترین ثنایای فک پایین است.

منبع:

Jacobson A. Jacobson RL. Radiographic cephalometry. 2nd ed. 2006

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر