می تواند به صورت یک افزایش حجم منتشر مخاط لثه ای یا یک گسترش بزرگترلثه ی مارژینال و یا یک توده ی اینترپروگزیمال شبیه تومور منفرد باشد. در بیماران دچار افزایش حجم ناشی از لوسمی رنگ لثه قرمز مایل به آبی و سطح آن براق است. قوام بافت نسبتا سفت اما با تمایل به شکنندگی یا خونریزی به صورت خودبخود و یا با تحریک ملایم است. افزایش حجم حقیقی ناشی از لوسمی اغلب در لوسمی حاد رخ می دهد لی در لوسمی تحت حاد هم ممکن است دیده شود. و در لوسمی مزمن به ندرت رخ می دهد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch19 p1549.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر