یک اختلال دندانی است که با وجود یک کاسپ اضافی در سطح اکلوزال دندان تعریف می شود. در ۲ درصد جمعیت آسیایی و آمریکایی دیده می شود و به عنوان حالتی برعکس Dens Invaginatus در نظر گرفته می شود. در مقطع باقت شناسی، این کاسپ اضافی دارای پالپ، عاج و مینا است. اکثر مواقع در پرمولر ها رخ می دهد و می تواند باعث تداخل اکلوزالی نیز شود. تراش جهت رفع تداخل اکلوزالی می تواند منجر به دژنراسیون پالپ یا التهاب ناحیه پری آپیکال گردد. اگر طرح درمان ارتدنسی با خارج نمودن دندان همراه باشد، انتخاب این نوع دندانها مناسب خواهد بود.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page93

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر