ترکیبی از اکتیواتور و هدگیر است که توسط R.Lehman طراحی شد. این وسیله شامل صفحه آکریلی فک بالا است که  دو کمان خارجی محکم و متصل به آن است. این وسیله همچنان یک سپر زبانی (Lingual shield) نیز دارد. بخش آکریلی سطح اکلوزال دندانهای عقبی و لبه برنده دندانهای پیشین را می پوشاند.

پلیت، سطح اکلوزال و یک سوم باکال دندان های فک بالا و کام  را می پوشاند. امکان گسترش انتخابی قوس فک بالا با استفاده از دو پیچ عرضی تعبیه شده (یکی در قدام و دیگری در خلف) در این پلیت وجود دارد. بر خلاف تمام انواع دستگاههای فانکشنال که برای ثبت وضعیت فک آنرا در حالت جلو آمده انجام می دهند، این وسیله فک را در حالت اکلوژن عادتی ثبت می کند و در هر ۴ تا ۶ هفته و با اکتیو نمودن سیمهای s شکل سبب حرکت رو به جلو فک پایین می گردند.

 

منبع:

22 Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر