کیست پریودنتال یا کیست لترال پریودنتال ضایعه ای غیرمعمول است که موجب تخریب موضعی بافت های پریودنتال در امتداد سطح لترال ریشه می شود و اغلب در ناحیه ی کانین – پره مولر مندیبل است. منشا آن بقایای مالاسز یا سایر بقایای ادونتوژنیک تکثیرشونده است. معمولا بدون علامت است اما ممکن است تورم دردناک موضعی را ایجاد کند.  در رادیوگرافی به صورت ناحیه ی رادیولوسنت  در سطح جانبی ریشه با بوردر خط رادیواپک دیده می شود. نمای رادیوگرافی این کیست را نمی توان از آبسه های پریودنتال تمیز داد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch23 p1748.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر