ضایعه ی غیر معمول که موجب تخزیب موضعی بافت های پریودنتال در امتداد سطح لترالی ریشه می شود و اغلب در ناحیه ی کانین و پره مولر متدیبل ایجاد می شود. در استخوان آلوئلار مجاور ریشه و با منشا تکاملی است.ناشی از بقایای مالاسز و یا سایر بقایای ادنتوژنیک تکثیر شونده است. اغلب بون علامت است اما ممکن است به صورت تورم موضعی دردناک بروز یابد. درنمای رادیو گرافیک کیست پریودنتال اینترپروگزیمال به صورت ناحیه ی رادیولوسنت با بوردر اپک دیده می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch19 p1558.

Ch23p1748.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر