در موارد از دست رفتن دندان سانترال، تلاش برای حرکت دادن ثنایای لترال به محل سانترال مقدور بوده و در موارد از دست رفتن زودرس فضا و یا وجود اورجت که نیازمند عقب بردن دندانی است مفید می باشد.

مشکلات مربوط به این روش شامل Emergence Profile دندان لترال می باشد که به ویژه در ناحیه لثه ای باریک است و منجر به دشواری در رعایت بهداشت می شود و زیبایی مناسبی هم ندارد.

منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 45.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 4

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر