• هندپیس زاویه دار با طرح شیار دار ، شکل پیچیده shank بیانگر مکانیسم متفاوتی که به وسیله آن این نوع وسایل در هندپیس نگه داشته می شوند.کوتاه بودن طول کلی آنها ، فرصت دسترسی بهتری در قسمت های خلفی دهان فراهم می کند.
  • در هندپیس های که از فرزهای latch-type استفاده می کنند، معمولا لوله فلزی خاصر برای فرز دارند که فرز در آن تاجاییکه امکان دارد تماس بسیار نزدیک جای می گیرد، در حالیکه باز هم به سهولت قابل برداشتن وگذاشتن است .
  • بخش عقبی شنک در یک سمت مسطح شده، به صورتی که انتهای فرز بتواند در حفره D مانند در انتهای لوله فلزی مخصوص فرز جای بگیرد وبدین طریق است که فرز چرخانده می شود.
  • وسایل Latch type به وسیله یک شیار گیر دار که به صورت کشویی به درون شیار موجود در انتهای shank فرو می رود به هندپیس متصل می شود.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p173

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر