• دستگاهی که پرتوهایی از نور با شدت زیاد تولید می کنند. کلمه لیزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation است . در این روش ، یک کریستال یا گاز با تابش فوتونهای نور با طول موجی مشخص برانگیخته می شود وفوتونها حاصل شده تقویت وبه شکلی صاف می شوند تا شعاع نور پیوسته ای ایجاد شود.
  • کاربرد لیزر: درمان بافت نرم وایجاد تغییر در بافت های سخت دندان می باشد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch6 p171

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر