• تکنولوژی تشخیص پوسیدگی با استفاده از لیزر فلورسانس می باشد.
  • DIAGNOdent از تکنولوژی لیزر فلورسانس بر اساس تشخیص واندازه گیری محصولات باکتریال وتغییر ساختار دندانی در ضایعات پوسیده عمل می کند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch3 p96

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر