هر گاه در تکنیک های Straight-wire بخواهیم در حین Leveling & Aligning از حرکت مزیالی تاج دندان کانینی که ریشه اش نسبت نه تاج مزیالی تر است جلوگیری کنیم، باقرار دادن یک قطعه سیم لیگاچور غیر فعّال بین دندانهای مولر و کانین، حرکت تاج کانین را محدود و بنابراین به حرکت دیستالی ریشه کانین کمک می کنیم.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page155

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر