بخشی از یک پلاک متحّرک است که در سطح لبیال دندانهای پیشین فک بالا و پایین قرار داده می شود. جنس آن استینلس استیل است.  ممکن است در دوانتها با عبور از امبرژور اکلوزالی مزیال پرمولر اوّل به داخل آکریل وارد می شوند که باعث گیر مکانیکی آن می شود. البته می توان آن را مستقیما به بخش افقی کلاسپ Adams لحیم شود.

وظیفه اصلی این بخش، عبارت از کنترل حرکت لبیالی دندانهای پیشین فک بالا یا پایین است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page155

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر