فاصله میلی متری عمود لبه انسیزال ثنایای فک پایین به خط A-Pog.

سنجشی از آنالیز Downs که بیانگر میزان جلوزدگی ثنایای فک پایین است.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page72

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر