این نسبت به عنوان Holdaway Ratio نیز شناخته می شود و مقدار ایده آل آن ۱ می باشد. از این نسبت برای ارزیابی چانه استفاده می گردد. یک اختلاف ۲ میلیمتری بین اندازه این شاخص ها قابل قبول است و اختلاف بیش از ۴ میلی متر معمولا اصلاح وضعیت را می طلبد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر