این نقطه توسط Van der Linden معرفی شد.

نقطه ای است برای نشان دادن سطح قدامی کورتیکال پلیت لبیال در ناحیه اپکس دندان های اینسیزورهای میانی ماگزیلا.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. PatelS, Kulkarni N, Singh V.P, Parikh K, Identification of an Alternate Maxillary Apical Base Landmark from Pre-existing Substitutions. Acta Inform Med. 2014 22(5):347-349
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. PatelS, Kulkarni N, Singh V.P, Parikh K, Identification of an Alternate Maxillary Apical Base Landmark from Pre-existing Substitutions. Acta Inform Med. 2014 22(5):347-349
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر