نقطه ای در پلن مید ساجیتال در سطح قدامی صفحه کورتیکال و در لبیال آپکس ثنایاهای میانی. FPGM Van der Linden آنرا به عنوان حد قدامی ناحیه آپیکال فک بالا در نظر گرفته است.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page65

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر