یک دستگاه فانکشنال متحرک است که توسط Stockfisch  ارائه شده است. Kinetor شبیه یک اکتیواتور الاستیک است که استفاده از آن برای بیمار راحت تر می باشد. در این دستگاه از تیوب های الاستیکی اینتراکلوزالی استفاده شده است که فانکشن فکین را بازسازی می کنند.

منبع:

Graber TM. Rakosi T., Petrovic AG., Dentofacial Orthopedics with Functional Appliances. 2nd ed. St Louis: Mosby; 1997.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر