تغییر شکل بخش اینترپروگزیمال ثنایاهای فک پایین به منظور ایجاد یک حالت قفل شونده و مقاوم در برابر ریلاپس چرخشی آنها. اینکار با استریپ مایل فضای ایترپروگزیمال به شکلی صورت می پذیزد تمایل باطگشت یک دندان با تمایل بازگشت بر عکس دندان کناری خنثی می گردد.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page153

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر