• پوسیدگی دندانی، بیماری دهانی عفونی ومولتی فاکتوریال وقابل سرایت است
  • بوسیله اثر متقابل پیچیده فلور دهانی پوسیدگی زا با کربوهیدرات قابل تخمیر رژیم غذایی روی سطوح دندانی باگذشت زمان ایجاد می شود
  • این اثر متقابل دندان-بیوفیلم-کربوهیدرات بادیاگرام کلاسیک Keyes-Jordan نشان داده
منبع:

Heymann HO, Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2 p42

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر