مخاط کراتینیزه ضخیم تر و متراکم تر از مخاط آلوئلار (غیرکراتینیزه) است. سیل محکمی با یک کاف از فایبرهای حلقوی(موازی ) اطراف ایمپلنت یا اباتمنت یا رستوریشن ایجاد می کند که به جدا شدن در اثر نیروهای مضغی و اعمال بهداشت دهانی مقاوم است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch75 p4101.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر