سیستم نوری لنزهای همگرا سیستم نوری Keplerian نامیده می شود. سه نوع لوپهای به صورت معمول در پریودانتیکس استفاده می شوند : لوپهای ساده یا تک جزء –لوپهای مرکب و لوپهای منشوری تلسکوپیک.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch67 p3786.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر