بر مبنای این تئوری کسب دانش Knowledge جدید، نگرشAttitude را تغییر می دهد و منجر به تغییر در رفتارBehaviour می گردد.

منبع:

گزیده ای از مبانی دندانپزشکی جامعه نگر. تالیف بلا نید دالی و همکاران. ترجمه دکتر محمد رضا خامی و همکاران. انتشارات رویان پژوه 1391 .فصل 10 صفحه 181

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر