زمانی که دندان در دهان ظاهر می شود، با سرعت زیاد رویش می کند تا به سطح اکلوزال برسد و با نیروهای مضغی مواجه شود. به این مرحله از رویش Post-emergence Spurt گفته می شود. از این زمان به بعد  سرعت رویش کند می شود تا زمانی که به سطح اکلوزال دندان های دیگر می رسد و وارد فانکشن می شود.  به این مرحله ی رویش کند Juvenile Occlusal Equilibrium گفته می شود.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013:79.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر