شامل نوار کلار مانند از اپیتلیوم مطبق سنگفرشی غیر کراتینیزه است. در اوایل زندگی ۳-۴ لایه است و باافزایش سن به ۱۰-۲۰ لایه می رسد. جانکشنال اپی تلیوم از کرونال به اپیکال باریک می شود به طوریکه ازعرض ۱۰-۲۹ سلول در کرونال به عرض ۱-۲ سلول در انتهای اپیکالی که در بافت سالم درناحیه ی محل اتصال مینا و سمنتوم قرار دارد می رسد. این سلولها در دولایه قرار می گیرند لایه ی بازال روبروی بافت همبند ولایه ی سوپرابازال که به سطح دندان گسترش می یابد.طول اپی تلیوم جانکشنال رنجی از ۰٫۲۵ تا ۱٫۳۵ میلی متر است. اپی تلیوم جانکشنال از تلاقی اپی تلیوم دهانی و اپی تلیوم مینایی کاهش یافته حین رویش دندان ایجاد می شود. هرچند حضور اپی تلیوم مینایی کاهش یافته برای ایجاد پی تلیوم جاکشنال ضروری نیست و اپی تلیوم جانکشنال پس از جراحی یا اینسترومنتیشن پاکت و اطراف ایمپلنت ایجاد می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p202-203.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر