۱- عبارتی که به N.W.Kingsley در دهه اوّل قرن نوزدهم بر میگردد. با  این وسیله، جلوگیری از تماس اکلوزالی دندانها به کمک حرکت فک پایین به سمت جلو و ممانعت از دندانهای دو فک ار تماس با هم انجام می شود.

۲- حرکت دندانهای قدامی از حالت کراس بایت قدامی.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page152

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر