یک دستگاه ثابت است که به منظور دیستاله کردن مولرهای بالا در بیماران با همکاری کم در سال ۱۹۹۲ توسط R. Jones ابداع شد. این دستگاه شامل یک سیم با قطر زیاد (Heavy Wire) است که از دیستال در تیوب هدگیر قرار می گیرد. همچنین جهت ایجاد ثبات بیشتر تکه ای سیم به سیم اصلی متصل شده و در تیوب اصلی بند مولر وارد می شود. دستگاه از مزیال فنر قرار گرفته بر سیم اصلی توسط اتچمنتی که به دندان پره مولر دوم بسته شده فشرده می گردد و نیروی دیستاله کننده را وارد می کند. لازم است انکوریج دندان های پره مولر با Nance Holding Arch یا مینی اسکرو تقویت شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Jones R, White JM. Rapid Class II molar correction with an open coil jig. J Clin Orthod 26: 661; 1992

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Orthodontics: current principles and techniques, T Graber, Elsevier, 4th ed 2005

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر