گاهی در ناحیه مفصل گیجگاهی فکی حین حرکات فکی صدا هایی ایجاد می شوند که معمولا در اثر مشکلات جابجایی دیسک مفصلی می باشند. از جمله این صدا ها Click،  Pop و     Crepitation هستند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Okeson JP. Fundamentals of Occlusion and Temporomandibular Disorders. Mosby; 1985

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Graber LW. Vanarsdall RL. Vig KWL. Orthodontics, current principles and techniques. . 5th ed. Mosby; 2012

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر