اگر عضله در طی فعال شدن قادر به جابجا شدن نباشد، فعالیت انقباضی خود را با افزایش نیرو بدون کاهش طول خود نشان خواهد داد. این نوع انقباض، انقباض ایزومتریک نامیده می شود که به معنای طول مشابه است. این حالت زمانی رخ می دهد که فرد تلاش می کند شیئی را بردارد که سنگسن تر از میزان توان اوست.در این حالت عضله منقبض می شود و بعد tense و در نهایت hard می گردد. در طی این انقباض در واقع هیچ کار فیزیکی روی محیط خارجی صورت نمی گیرد زیرا با وجود افزایش نیرو هیچ حرکتی صورت نمیگیرد.

منبع:

1.Rhoades RA, David RB. Medical Phisiology: Principles for Clinical Medicine. Lippincott Williams & Wilkins publisher.fourth edition;2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر