ارزیابی بی نظمی دندانهای انسیزور معمولا با این شاخص که توسط Robert Little ارائه شده است سنجیده می شوند که کل فاصله لبیولینگوالی نقطه تماس انسیزورها تا نقطه تماس ایده آل به میلی متر که باید وجود داشته باشد از مزیال کانین تا مزیال کانین سمت مقابل را شامل می گردد. عدد صفر الاینمت ایده آل را نشان می دهد. ۱ تا ۳ بیانگر بی نظمی خفیف است. ۴ تا ۶ بی نظمی متوسط و ۷ تا ۹ بی نظمی شدید و بالاتر از آن بی نظمی خیلی شدید است.

 

منبع:
  1. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5th St. Louis: Mosby Elsevier; 2007.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر