فرز مخروطی معکوس ، این فرز سری دارد که بخشی از مخروط با شیب تند ، تیپر شده است ورآس مخروط به سمت shank فرز جهت دهی شده است. این فرز برای ایجاد نقاط گیر در حفرات آمالگام به کار می رود.

منبع:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p174

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر