آرچ وایری است که جهت اینترود کردن دندان های قدامی به کار می رود. به این منظور، هم می توان از Base Arch استفاده کرد و هم می توان از یک آرچ وایر Auxiliary استفاده کرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics. 5th ed. St Louis: Mosby; 2013

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Nande R. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. St Louis: Elsevier Saunder; 2005

2.Bishara SE. Textbook of orthodontics. Saunders Company; 2001

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر