رشد درون یک بافت

نوعی خاص از رشد در بافت نرم است که با ترکیبی از هیپرتروفی و هیپرپلازی سلولی رخ می دهد.

این نوع از رشد در بافتهای سخت رخ نمی دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page148

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر