اين اصطلاح هنگامي كه در جراحي هاي ارتوگتاتيك بخواهيم ارتفاع استخواني ناحيه‌اي را افزايش يا كاهش دهيم استفاده مي‌شود. بدين منظور برش استئوتومي اول به اندازه كافي در ناحيه پايين‌تر انجام مي‌شود تا استئوتومي دوم از قسمت بالايي تسهيل شود، سپس برش هاي استئوتومي دلخواه در ارتفاع مورد نظر كامل شده و متحرك سازي انجام مي‌شود بدين ترتيب ناحيه Intersegmental جهت افزايش و يا كاهش استخوان آماده مي‌گردد و در اتمام كار Rigid Fixation در ناحيه قرار داده مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Sullivan SM, Haug RH. Techniques in orthognathic surgery. Elsevier; 2016.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Kademani D, Tiwana P. Atlas of oral and maxillofacial surgery. Elsevier: Saunders; 2015.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر