• راهنمایی برای استاندرد کردن ارزیابی پوسیدگی به صورت چشمی تعیین کرده
  • قابل استفاده در اعمال کلینکال، تحقیقات بالینی، آموزشی واپیدمیولوژی
  • هر دندان باید از نظر تغییرات موضعی در رنگ ، بافت وترانسلوسنسی مشاهده شود ، دندان باید خشک وبیوفیلم باید برداشته شود
  • ICDAS پروسه دو مرحله ای : اولی :به صورت کد برای وضعیت ترمیمی دندان
  • دومی : برای شدت ضایعه پوسیده ، از طریق چشمی از کد صفر تا۶
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch3 p94

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر