از سطح لثه آغاز شده و به سمت اپیکال تا کرست استخوان می رسد. از این اینسیژن فلپ تا اکسپوز کامل استخوان  زیرین و ریشه کنار زده می شود. سه هدف مهم این نوع اینسیژن شامل حذف پوشش پاکت و حفظ سطح خارجی نسبتا غیر درگیر لثه که اگر در موقعیت اپیکالی قرار گیرد تبدیل به لثه ی چسبنده می شود و ایجاد مارژین فلپ نازک  برای تطابق با اتصال دندان و استخوان می باشد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3372.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر