پس از اينكه prediction انجام و میزان حرکت فکین مشخص شد، این حرکات روي كست هاي دنداني مانت شده انجام مي‌شوند و Intermediate Splint که يك اسپلينت آكريلي اكلوزال براي فيت كردن محل دندان‌ ها در پايان Model Surgery است ساخته مي‌شود. در واقع استفاده از اسپلينت قرار دادن دندان ها را در پوزيشن طرح‌ ريزي شده هنگام جراحي امكان ‌پذير مي‌سازد. در جراحي ‌هاي دو فك يك Intermediate Splint مي‌تواند براي كمك به ثابت سازي موقعيت فك در انتهاي فاز اول جراحي كمك كند. در نهايت نيز اسپلينت به بازسازي اكلوژن بيمار كمك مي‌كند. اسپلينت روي كست هايي كه ارتباط آن ها توسط مدل سرجري تعیین شده است ساخته مي‌شود و ضخامت آن بايد به اندازه‌اي باشد كه مانع شكستن آن در اتاق عمل و طي هفته ‌هاي بعد از جراحي شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. Mosby; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Balaji SM. Textbook of oral & maxillofacial surgery. Elsevier; 2009.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر