این اهداف در درمانهای پریودنتال شامل بازسازی دنتیشن سالم است که نه تنها نیاز های زیبایی و فانکشنال را تامین می کند بلکه برای سالهای زیادی دوام می آورد. بازسازی سلامت و زیبایی و فانکشن و دوام نیازمند ملاحظات پروتزی و پریودنتال و اورتودنسی و اندودانتیک و هم چنین ملاحظات سن و سلامتی و تمایلات بیمار است. تاثیر مالی چنین درمانی نیازمند ملاحظات و درک بیمار است. این اهداف ممکن است به سرعت و یا در طی ماه ها یا سال ها براساس پیچیدگی مورد و درمان و وضعیت مالی بیمار برآورده شوند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch36 p2244.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر