درون یک قوس دندانی

منبع:

Zwemer TJ. Mosby’s dental dictionary; StLouis, Mo:Mosby,1998

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر